BLOG

Miten hoitajien vähimmäismäärän pudotus vaikuttaisi kolmivuorotyössä

Hoitajien vähimmäismäärä vanhainkodeissa

Hoitajien vähimmäismäärä vanhainkodeissa puhuttaa. Nykyisin edellytetään 0,5 hoitajaa vanhainkodin asiakasta kohti. On esitetty, että määrä tiputettaisiin 0,4:ään säästöjen vuoksi. Uusi vähimmäismitoitus käytännössä tarkoittaisi sitä, että 15 hengen vanhainkodissa olisi töissä 6 henkilöä kolmivuorotyössä, joista kaksi on kerrallaan vapaalla. Nykyisin vähimmäismitoituksella töissä olisi 7,5 henkeä.

 

HS:n visualisointi – “Tätä on hoitajien vähimmäismitoitus käytännössä”

Helsingin Sanomat julkaisi keskiviikkona 5.10.2016 infograafin uudesta vähimmäismitoituksesta. Mitä mieltä olette visualisoinnista?

Hoitajien vähimmäismitoitus vanhankodeissa

Minusta grafiikassa on paljon parannettavaa. Ilmeisesti on ollut tarkoitus viestiä, miten yhtä hoitajaa kohti asiakkaat jakautuvat. Syntyy kuitenkin kuva, että vuorolaiset hoitaisivat vain osaa potilaista, vaikka he pitävät huolta kaikista vanhainkodin 15 asiakkaasta.

Hoitajien taakkaa on kuvattu katkoviivalla, jonka päässä on pallot. Nämä viivat voivat aluksi näyttää siltä, että niiden pituus kuvaisi jotenkin työtaakkaa. Näin ei kuitenkaan ole. Kyse on puhtaasta kuvituksesta.

Pidän siitä, että tässä esitetään asiakkaat ja hoitajat eri ikoneilla. Se tuo konkretiaa. Kuitenkin se, että asiakkaat on sijoitettu graafin keskelle on virhe. Tärkeintä olisi tuoda näkyvästi esille erot hoitajien määrissä. Sijoittaisin ehdottomasti hoitajat toistensa viereen, jotta hoitajamäärien vertailu olisi helpompaa. Asiakkaidenkin määrä on hyvä tuoda esille, mutta se ei kuulu graafin keskeisimmälle paikalle.

 

Hoitajien vähimmäismäärä vanhainkodeissa – oma versioni

Joskus paras tapa treenata visualisointeja ja oppia tekemään asiat paremmin, on ottaa valmis infograafi ja tehdä siitä parempi. Näin tein Helsingin Sanomien visualisoinnin kohdalla, sillä aihe on todella kiinnostava ja viesti tärkeä. Päätin kääntää kritiikkini konkretiaksi ja katsoa, miten saisin keskeisimmän viestin esille infografiikassa. Yritin tehdä mahdollisimman hyvää työtä, jotta aivokapasiteettia vapautuisia ongelman ymmärtämisestä sen analysointiin.

Hoitajien vähimmäismitoitus - isotype-infograafi

Hesarin visualisoinnissa ehdottomasti parhaiten toimi se, että ikonit toivat konkretiaa visualisointiin. Halusin valita samanlaisen lähestymistavan. Graafin keskelle olen sijoittanut hoitajat kolmivuorotyöhön esimerkkivuoroihin. Keskeinen viesti on verrata, miten nykyinen ja tuleva mitoitus näkyvät konkreettisesti 15 asiakkaan vanhainkodissa.

Infograafi on tyypiltään isotype-visualisointi. Tämä visualisointityyppi oli erityisen käytetty 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla, ja se on nyt tekemässä paluuta. Grafiikkatyypin vahvuuksia on konkretia sekä se, että erikoinen visualisointityyppi painuu helpommin lukijan mieleen.

Isotype-visualisoinnit ovat siitä näppäriä, että niiden laatimiseen ei tarvita kummoisiakaan välineitä. Isomatic-verkkosivu antaa mahdollisuuden laatia omia visualisointeja. Työkaluun voi kopioida esimerkiksi Excelistä datan ja valita esitetäänkö absoluuttisia vai vertailevia lukuja. Verkkosivulla pystyt myös valitsemaan haluamasi ikonit sekä exporttamaan tuloksen svg-tiedostoksi. Kannattaa tutustua.

Intohimonani on tehdä infografiikkaa, joka auttaa ymmärtämään paremmin maailmaa ja kiinnostumaan erilaisista ilmiöistä. Jos pidit tekemästäni visualisoinnista, tutustu esimerkiksi tekemääni grafiikkaan päivä.

TAGS > , , ,