Nuoriso ja tilasto kansikuva

Infograafi: tilastoja nuorisosta – miten nuoret voivat?

Nuorisoa koskevat tilastot ovat tärkeitä, sillä nuorissa on tulevaisuuttamme. Minulla on ollut ilo tehdä yhteistyötä useidenkin nuoria koskevien infografiikka-julkaisujen kanssa, kuten Nuorisobarometrin kohdalla. Tuorein kokemus on yhteistyö Allianssin kanssa. He julkaisivat 11.10.2016 Nuorista Suomessa -tutkimuskoosteen, joka vetää yhteen tärkeimmät nuoria koskevat tilastot.

Tällä infografiikalla oli kaksi tärkeää tehtävää. Ensinnäkin infografiikan tuli kiinnostavasti ja helposti ymmärrettävästi kiteyttää tärkeimmät nuoria koskevat faktat. Toisekseen infografiikka oli tarkoitettu vaikuttamisen välineeksi – eli sen tuli tukea päätöksentekoa tarjoamalla ajankohtaista ja tarkkaa tietoa päättäjille.

 

Näin tilastoja nuorisosta visualisoitiin

Infografiikka-kokonaisuus päätettiin jakaa kahteen osaan: infografiikka-osioon sekä tiedon visualisointi -osioon. Infografiikka-sivut toimivat kokoomana kirjan keskeisimmistä havainnoista. Tiedon visualisointi koostui modulaarisista graafeista, jotka olivat sijoitettu kirjan eri osiin.

 

Infografiikka-osio

Seuraavassa näet infograafit, jotka sijoitettiin infografiikka-osioon. Mikäli tekstit eivät erotu näytöllä, niin pahoittelut siitä. Nämä infograafit on suunniteltu painettavaan tuotteeseen.

 

Nuoret tilastoina

Nuoriso ja tilasto

Oheinen infografiikkasivu oli kooste tärkeimmistä nuoria koskevista tilastohavainnoista. Tämän lisäksi halusimme esittää kootusti, missä asiossa nuorilla menee hyvin aikaisempaan verrattuna ja missä asioissa huonosti.

 

Näin nuoret voivat hyvin

nuoret ja tilasto hyvinvoinnin aspektit

Tilastosivu esittää yhdeksän eri aspektia, joissa nuorilla menee paremmin kuin aiemmin. Visualisointi hyödyntää Allianssin brändivärejä. Hauskana yksityiskohtana teemojen voidaan nähdä olevan kukan terälehtiä, joista kukin muodostaa oman kokonaisuuden.

 

Näin nuoret voivat huonosti

Nuoret ja tilasto, miten Suomen nuoret voivat huonosti

Missä asioissa nuorilla menee huonommin kuin aiemmin? Oheinen infografiikka-aukeama esittää tiedon. Klikkaamalla kuvaa saat zoomattua siihen ja luettua tekstit.

 

Tiedon visualisointi -osio

Tässä osiossa on kirjan eri osioihin sijoitetttuja modulaarisia graafeja. Graafien osalta haluttiin välttää perinteistä palkkikuvioihin ja piirakkadiagrammeihin jumittumista. Tieto haluttiin laittaa kiinnostavasti, helposti ymmärrettävästi ja selkeästi esille. Tässä muutamia visualisointi tyyppejä, joita kirjassa hyödynnettiin.


Nuoret ja tilasto ikäluokat ja määräEhkä olet tottunut näkemään tällaisen tilastokuvauksen palkkikuviona, mutta päätin tehdä eri ikäluokkien kokoja koskevan visualisoinnin uudella tavalla. Viivadiagrammi on siitä hyvä visualisointi, että se näyttää kulmakertoimilla paremmin eri ryhmien välillä tapahtuvat muutokset. Viivadiagrammia ei ole siis pakko käyttää pelkästään aikasarjojen kuvaamiseen, vaan yhtä hyvin sitä voi käyttää myös muunlaiseen dataan.

Toinen oivallus graafissa on sijoittaa numerot suoraan kuvaajaan siten, että ne korvaavat pisteet graafissa. Mitä mieltä olet lopputuloksesta?

keskitulot tilasto ja nuoret

Tämänkin graafin olisi voinut hyvin toteuttaa perinteisenä palkkikuviona, mutta päätin kokeilla jotain toista lähestymistapaa. Keskituloa koskevat havainnot on sijoitettu yhdelle janalle siten, että välimatkoista näkee suoraan eron ikäryhmien välillä. Simppeliä.

Nuoret ja tilasto osuus nuorista ilman tyota ja koulutuspaikka

Myös tässä graafissa on käytetty vähän tavallisuudesta poikkeavaa lähestymistapaa. Janoja on tällä kertaa kaksi. Tarkoituksena on ollut korostaa havaintoajankohtien 2005 ja 2015 välistä eroa. Sen takia ne on liitetty viivalla yhteen. Mielenkiintoisen lisän tuo OECD-keskiarvo, josta näkee, miten muissa OECD-maissa on vastaavat osuudet sukupuolittain.

Nuoriso ja tilasto - peruskoulututkinnon varassa olevat

Tämä visualisointi taas konkretisoi hahmoilla, miten suuri osa nuorista jää pelkän peruskoulututkinnon varaan. 1,5 nuorta kymmenestä eli 10 000 nuorta ei suorita peruskoulun jälkeen muita tutkintoja. Huolestuttava luku, kun huomioi, että työelämästä poistuu enenevässä määrin perusduunit ja asiantuntijatyö lisääntyy.

 

Lopuksi

Jos pidit näistä visualisoinneista suosittelen katsomaan koko Allianssin Nuorista Suomessa -julkaisun. Mikäli yrityksesi tai yhteisösi tarvitsee tiedon visualisointia, älä epäröi ottaa yhteyttä. Jutellaan lisää yhteistyömahdollisuuksista.

TAGS > , ,