BLOG

kansikuva-soini

Mitä puheenjohtajien ilmeet kertovat tunteista?

Soini on eniten viilipytty. Rinne surullisin ja Orpo iloisin. Nämä asiat paljastuivat, kun analysoin puheenjohtajien ilmeet ja tunteet torstaina 27.10.2016 järjestetystä Ylen vaaliväittelystä. Väittelyssä teemoina olivat uusi sote sekä kunnat. Väittelyn tarkoitus oli pohjustaa kevään tulevia kuntavaaleja.

 

Miten ilmeet mitattiin?

Microsoftin Emotion API on ohjelma, jolla pystyy tunnistamaan kasvot videoista ja kuvista. API mittaa, miten paljon mitäkin tunnetta näkyy kuvassa. Tein kustakin puheenjohtajan videon, jossa näkyi ne kohdat, kun edustajaa kuvattiin lähikuvana. Yhteensä kuvamateriaalia kertyi vajaa tunti. Python-koodin avulla sain kvantifioituna datana kunkin puheenjohtajan eleet väittelyssä. Tämän jälkeen visualisoin tuloksen R-ohjelmointikielellä ja tein visuaaliset viimeistelyt Adobe Illustratorilla.

 

Näin puheenjohtajien tunteet näkyivät

Valitsin boxplot-visualisointitavan kuvaamaan sitä, miten puheenjohtajat näyttivät tunteitaan ja ilmeitään vaaliväittelyssä. Tällä tavalla saatiin hyvä tapa kvantifioida tunteita ja vertailla ehdokkaiden välistä esiintymistä.

Ilmeet vaaliväittelyssä box-plot-ohje

Puheenjohtajien kasvojen ilmeitä mitattiin kategorioissa: neutraalius, yllättyneisyys, surullisuus, iloisuus, vihaisuus, halveksunta, inho ja pelko. Seuraavassa graafit.

neutraalit ilmeet olivat yleisimpiä vaaliväittelyssä

Yllättyneet ilmeet olivat yleisiä vaaliväittelyssä

Surulliset ilmeet olivat melko yleisiä edustajilla

Iloiset ilmeet näkyivät puheenjohtajien kasvoilla jonkin verra

Vihaiset ilmeet eivät olleet kovinkaan yleisiä

Ylenkatsovat ilmeet on tapa osoittaa hiearkioita

Inhoa on tunne, jota on totuttu peittämään

Puolueiden puheenjohtajat olivat naamakertoimen perusteella mukavuusalueellaan

Jos neutraali ilme / vähäeleisyys tulkitaan valtiomiesmäisyytenä, niin istuva hallitus vei tässä vertailussa voiton. Vähäeleisin esiintyjä oli yllättäen Timo Soini isolla marginaalilla verrattuna häntä seuraavaan Juha Sipilään.

Yllättyneisyys oli seuraavaksi yleisin tunne, mitä puheenjohtajien kasvoilta löydettiin. Timo Soini piti tässä vertailussa viimeistä sijaa, kun taas opposition edustajilla oli eniten yllättyneisyyttä kasvoilla. Liekö syy yllättävissä argumenteissa, jolla istuva hallitus puolusti päätöksiään?

Ville Niinistön yllättynyt ilme

Kasvojen ilmeillä mitattuna kaikkein surullisin esiintyjä oli Antti Rinne. Tämä saattaa johtua siitä, että Rinteen perusilme on sellainen, jossa suupielet vetävät alaspäin.

Antti Rinteen perusilme on surullinen

Mielenkiintoinen kontrasti Orpon esiintyminen. Ilmeikäs Orpo oli esiintyjistä iloisin, mutta toisaalta myös toiseksi surullisin. On mielenkiintoista nähdä, muuttuuko esiintymistyyli vaaliväittelyjen edetessä, sillä Orpo on yksi kokemattomimpia joukosta tällaisissa tilanteissa. Valtiomiesmäisyyteen voisi liittyä vähäisempi tunteiden näyttäminen.

Esimerkki kategoriasta iloinen ilme

Kun kasvojen eleitä mitattiin vihaisuuden osalta, korkeimmat mittaustulokset sai opposition Sari Essayah. Kakkospaikkaa tässä mittauksessa piti pääministeri Sipilä. Vaikka väittelyä on jälkeenpäin moitittu liian kiivaaksi ja epäselväksi, niin ainakaan tämä ei näkynyt vihaisuutena kasvoilla. Olkoonkin sitten, että tällaisia tunteita ei ole tapana näyttää suoraan muille televisioitavassa vaaliväittelyssä.

Esimerkki kategoriasta vihaiset ilmeet

Halveksuva katse, englanniksi “contempt”, viittaa siihen, miten katseella henkilö asettaa itsensä hierarkiassa toisen yläpuolelle. Halveksuvaa katsetta oli eniten setä-osastolla. Kärkipaikkoja Rinne, Orpo ja Sipilä. Lieneekö sattumaa, että kaikki ovat likipitäen saman ikäisiä miehiä?

Esimerkki kategoriasta halveksuva katse

Inhoa näkyi eniten niiden edustajien kasvoilla, joilla suurimmat arvot vihaisuudessa. Kärkipaikoilla siis Essayah ja Sipilä. Erot olivat kuitenkin pienet ja inhoa näkyi myös muiden edustajien kasvoilla. Inho oli toiseksi vähiten yleinen ilme edustajien kasvoilla. Puhutaan siis todella pienistä määristä jo tämän kategorian kohdalla.

Pelko oli kaikkein vähiten yleinen tunne kasvojen tunnistuksen perusteella. Eniten pelkoa havaittiin Henriksson kasvoilla. Lähellä peesissä Andersson ja Niinistö. Kokonaisuudessa määrät olivat kuitenkin todella vähäisiä. Voitaisiin siis tulkita, että edustajat olivat väittelyssä mukavuusalueellaan. Ehkä tulos olisi erilainen, jos panokset olisivat kovemmat ja oltaisiin lähempänä vaaleja?

 

Kasvoajat ja tunteet

Oheinen visualisointi näyttää puheenjohtajien tunteet ja kasvoajat yhdessä graafissa. Graafi esittää vaakasuunnassa videon pituuden. Pisin video kasvokuvia oli Sipilällä ja lyhin video Essayahilla. Sipilän videon pituus oli 11 minuuttia Essayahin videon jäädessä hieman yli 3 minuuttiin.

Vaikka kasvokuva ei ihan suoraan kerrokaan puheenvuorojen pituudesta, niin välillisesti se välittää tämän informaation. Totuttuun tyylinsä Timo Soini käytti puheaikaa vain vähän siitä huolimatta, että hän istuu hallituksessa ulkoministerinä.

Puheenjohtajat ja ilmeet yhdessä graafissa

 

Mitä johtopäätöksiä tuloksista?

Ilmeiden tunnistusteknologia kehittyy jatkuvasti ja omien havaintojen perusteella tulokset ovat yllättävän tarkkoja. Ainoastaan ongelmia tulee, jos jonkun perusilme näyttää tietynlaiselta – esimerkiksi Rinteen perusilme näyttää surulliselta.

Nämä visualisoinnit on tehty puhtaasti omasta mielenkiinnosta siihen, mitä voimme oppia puheenjohtajien kasvojen ilmeistä. Vaikka tunnin materiaalin perusteella ei voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, niin näen visualisoinneilla paljon käytännön hyötyjä. Tällaisilla teknologioilla voimme jatkossa ymmärtää paremmin ruumiinkielen viestejä. Toisaalta puoluetoimistot voivat hyödyntää näitä tuloksia puheenjohtajien esiintymisen kehittämiseen.

Sivuillani on tämän visualisoinnin ohella paljon muitakin infograafeja, blogikirjoituksia ja datavisualisointeja. Suosittelen esimerkiksi tutustumaan suomalaisten menestykseen kesäolympialaisissa sekä vinkkeihin, mitä huomioida infografiikan tekemisessä.

Jos haluat apua oman datasi visualisointiin, ota yhteyttä. Kutsu minut käymään ja jutellaan tarkemmin tarpeistanne.

Tilaa Infograafikon uutiskirje

Välitän uutiskirjeen tilaajille uusimmat täällä julkaistavat infografiikat. Lisäksi uutiskirjeen tilaajana saat uusimmat vinkkini, miten jokainen voi esittää tietoa paremmin ja visuaalisemmin. Vinkit perustuvat kokemuksiini infografiikan ja datavisualisoinnin asiantuntijana.