Esimerkkejä siitä, miltä infograafi voi näyttää

Suunnittele erottuva infograafi

Infograafi on erinomainen tapa erottautua viestimassasta ja saada oma viesti kuuluviin. Vaikka viestisi olisi tärkeä, on iso riski, että se häviää vain kaiuksi bittiavaruuteen tai jää pölyttymään julkaisuksi kirjahyllyyn. Internet on muuttanut aivan valtavasti käyttäytymistämme. Haluamme tiedon nopeasti ja todella helposti.

Ajatelkaapa tätä:

Kuinka paljon sosiaalista mediaa käytetään joka päivä

Viestinnällisten ärsykkeiden määrä on nykyisin aivan valtava. Kun meidän humallutetaan Facebookin videoilla ja Twitterin kuvilla, niin jaksamme harvoin keskittyä pitkiin teksteihin.

Valtavassa viestinnän volyymissa piilee myös loistavia mahdollisuuksia. Kun sisältösi ovat osuvia, yleisöä puhuttelevia ja tärkeitä, niin viestien leviämisessä on vain taivas rajana.

 

Infograafi viestii helposti monimutkaisia asioita

Infografiikka on loistava tapa viestiä kiinnostavalla tavalla monimutkaisiakin asioita. Jotkin hitaasti selitettävät asiat on helppo kääntää infograafiksi. Meillä ihmisillä on uskomaton kyky oivaltaa asioita visuaalisesti näkemällä.

Lukeminen on opittu taito, jota tehdään tietoisesti. Näkeminen on kuin hakkeroituisi toisen mieleen. Se on tiedostamatonta ja äärimmäisen vaikuttavaa.

Tekstimassojen kanssa meillä usein menee turhaa energiaa ymmärtämiseen, mitä kirjoittaja yrittää viestiä. Yritämme mielessämme maalata kuvaa, jota kirjoittaja sanoin selittää. Hyvä visuaalinen viestintä tekee tämän kaiken puolestamme. Ihmisellä on erinomainen kyky muistaa kuvia, joten hyvin toteutettu visuaalinen viesti jättää helpommin syvän muistijäljen.

Kun visualisointi on onnistunut, se vapauttaa aivokapasiteettia ilmiön ymmärtämisestä sen tulkintaan. Tuloksena tämä synnyttää parempaa oivallusta ja laadukkaampia johtopäätöksiä.

Kun tunnet yleisösi, tiedät sen tavan lukea viestejä ja asetat tiedon helposti saataville, leviää viestit paljon helpommin kuin perinteisillä tekstimassoilla.

Suunnittele infograafin tarina siten, että se puhuttelee kohdeyleisöä

Infograafi tulee tehdä yleisölähtöisesti. Tulee olla selvää, keille infograafi on suunnattu ja suunniteltava sisällöt sen mukaan. Jos teemme infografiikkaa esimerkiksi yliopistotutkijoille, niin voidaan olettaa, että heille on tuttuja sellaiset käsitteet kuin p-arvo ja korrelaatio. Tavalliselle yleisölle nämä eivät ole aina selviä.

Vaikka infografiikan tehtävänä on yksinkertaistaa monimutkaisia viestejä, emme saa siltikään aliarvioida yleisömme kykyä oppia ja ymmärtää uutta. Infograafi, joka koostuu pelkistä keskiarvoista voi jäädä helposti tylsäksi, tai pahempaa kertoa jopa väärän totuuden datasta.

Kun ihmisille annetaan kiinnostava tapa oppia, voi infograafi jättää jopa tavanomaista syvemmän muistijäljen. Kannattaa muistaa, että infografiikka antaa meille lähes rajattomat mahdollisuudet viestiä tietoamme uudella ja kiinnostavalla. Infograafien ei tarvitse koostua teksteistä ja aiemmin tuntemistamme graafityypeistä.

Luovat datavisualisoinnit etsivät uusia tapoja visualisoida kuvallisesti ilmiöitä

Hyvästä infograafista ymmärtää heti tärkeimmän viestin

Hyvä infografiikka on eheä kokonaisuus. Se kertoo tarinan, jolla on alku, keskikohta ja loppu. Kaikkia tulkintoja ei tarvitse välttämättä tuoda lukijan nenän eteen, mutta on todella hyödyllistä kertoa pääviesti selkeästi.

Verkko on pullollaan visualisointeja, joissa on käytetty erilaisia tarinallisia ratkaisuja. Aikajanalla tarina etenee loogisen kronologisesti. VS-infografiikassa vertaillaan kahta ilmiötä rinnakkain. Yksi ratkaisu voi olla lähestyä infografiikkaa kysymysten kautta. Ensin vastataan mitä-kysymykseen, sitten miten jne.

 

Välineitä infograafien luomiseen

Monilla sivustoilla suositellaan erilaisia työkaluja infografiikan luomiseen. Itse en kuitenkaan suosittele niitä. Datavisualisoinnin tarkoitus on välittää oma uniikki viesti tehokkaasti ja ymmärrettävästi. Verkon työkalut ovat liian yksinkertaistettuja ja kohmeisia tätä ajatellen.

Infografiikka oppii parhaiten tekemään harjoittelemalla. Itse suosittelen ohjelmistoja, joilla pystyy tekemään vektorigrafiikkaa. Ilmaisista ohjelmista paras on Inkscape. Kaupallisten ohjelmistojen puolella alan standardi on Adobe Illustrator, jolla itse toteutan infograafit.

Infografiikkaa suunnitellessa on hyvä ymmärtää perusasiat graafisesta suunnittelusta. Gridien on syytä olla selkeät ja elementit tasapainossa. Ei kannata käyttää liikaa värejä vaan tehdä mieluummin yksinkertaista ja selkeälinjaista. (Erinomainen ilmainen opas graafiseen suunnitteluun)

Älä imitoi muita, mutta tee jotakin samantyylistä, mistä pidät. Visualoopin sivulla löytyy erinomaisia esimerkkejä muiden tekemistä infograafeista. 

Ei kannata huolestua, jos kaikki tuntuu aluksi vaikealta. Infografiikka on tyylilajina uniikki yhdistelmä graafista suunnittelua, tilastotiedettä, käyttöliittymäsuunnitteluaviestintää ja joissain tapauksissa ohjelmointia. Lisäksi on hyvä olla perehtynyt ainakin jossain määrin perehtynyt aihepiiriin, johon tekemässä infografiikkaa.

Mikäli haluat oppia lisää, suosittelen tutustumaan Alberto Cairon erinomaisiin teoksiin infografiikasta ja datajournalismista.

Yhteenveto

Infografiikka antaa mahdollisuuden välittää visualisoitua tietoa helposti ymmärrettävinä paketteina suurillekin massoille. Hyvä tarinansuunnittelu ja kohderyhmän määrittäminen auttavat huomattavasti vaikuttamaan infografiikalla tehokkaasti yleisöön.

Jos haluat oppia lisää infografiikasta, kannattaa tutustua muihin kirjoituksiini. Olen esimerkiksi kirjoittanut siitä, millaiset visualisoinnit toimivat parhaiten. Toisessa artikkelissa annan tarkkoja käytännön ohjeita infograafin suunnitteluun ja toteutukseen. Mikäli tarvitset apua tiedon visualisoinnissa, autan yrityksiä ja yhteisöjä infografiikan tekemisessä. Ota yhteyttä.

TAGS > , , ,