BLOG

kansikuva-data-presentation

Tiedon esittäminen nousi halutuimpien taitojen listalle – kerron miksi

LinkedIn kerää vuosittain listan halutuimmista työntekijöiden taidoista. Jo useamman vuoden ajan tilastollisen analysoinnin ja datan murskauksen taidot ovat olleet listalla halutuimpien joukossa. Nyt uutena tulokkaana listalle on kohonnut tiedon esittäminen. Tämä kertoo yhä paremmasta ymmärryksestä datan esittämisen tärkeydestä.

Vuonna 2009 Googlen pääekonomisti tohtori Hal R. Varian totesi, että “Kyky ymmärtää dataa, jalostaa sitä, saada siitä oivalluksia, visualisoida sitä ja kyky kommunikoida sen avulla ovat taitoja, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä tulevina vuosikymmeninä.”

Lähes vuosikymmen myöhemmin on helppo nähdä, että Varian oli aivan oikeassa sanoessaan näin. Data Scientistin työtä on sanottu 2000-luvun seksikkäimmäksi ammatiksi. Tämä on näkynyt siten, että yritykset ovat palkanneet palvelukseensa matematiikkaan ja tilastotieteeseen erikoistuneita datan jalostuksen ja analysoinnin asiantuntijoita.

Epäilemättä heillä on ollut tarvittavat kyvykkyydet datan tulkintaan ja johtopäätösten tekoon, mutta datan kommunikoinnissa on ollut haasteita. Tämän vuoksi yrityksissä on ymmärretty datan esittämisen taito erillisenä taitona.

No mitä sitten hyvä datan esittäminen on? Datavisualisointiasiantuntija Stephen Few on kiteyttänyt asian hyvin. “Numeroilla on tärkeä tarina kerrottavanaan. Ne luottavat sinuun, että annat niille selkeän ja luotettavan äänen”. Datan hyvä esittäminen ei ole siis vain kauniita graafeja, hienon näköistä infografiikkaa tai interaktiivisia dashboardeja. Datan hyvä esittäminen koostuu kolmesta peruspalikasta: datasta, visuaaleista ja narratiivista.

venndiagram-infog

Narratiivi yhdistettynä dataan auttaa ymmärtämään, mitä datassa tapahtuu ja miksi jokin havainto on erityisen tärkeä.

Kun visuaalit yhdistää dataan autamme yleisöä oivaltamaan paremmin ilmiötä. Kuten infografiikka-asiantuntija Alberto Cairo on sanonut “Älä kerro, vaan näytä”. Kuvilla on uskomaton todistusvoima, joten käytä tätä hyväksesi tiedon esittämisessä.

Kun narratiivi yhdistetään visuaaleihin tehdään esityksestä kiinnostava. Ihmiskunnan historian alkuajoista lähtien meillä on ollut kaipuu hyviä tarinoita kohtaan. Olisi helppo ajatella, että bisneselämässä päätökset syntyvät rationaalisesti, mutta totuus on, että kaikissa päätöksissä on mukana aina myös emootioita.

Miettikääpä esimerkiksi TED Talkeja. Ne oivaltavuudessaan ja idearikkaudessaan vetoaa paitsi järkeemme, niin myös tunteisiimme. Kun 500 parhaiten menestynyttä TED Talkia tutkittiin saatiin selville, että vähintään 65% niiden sisällöstä koostui tarinankerronnasta. Hyvät TED Talkit ovat parhaita esimerkkejä, miten vaikuttavuus syntyy hyvällä tarinankerronnalla järjen ja tunteen kohtauspisteessä. Kun puhuttelemme emootioita, saamme aikaan muutosta ajavan voiman.

Datatarina synnyttää toimintaa

venndiagram-infog-full

Tärkein perustelu datan esittämisen taidolle ei kuitenkaan liity siihen, että tarinankerronnasta olisi yhtäkkiä tullut uusin trendi bisnesmaailmassa. Datan esittämisen peruspalikoiden kuntoon laittaminen on paras investointi siihen, että datasta vedetyt johtopäätökset synnyttävät toimintaa. Ilman sitä datasta vedetyt johtopäätökset ovat arvottomia.

Forresterin kyselyssä 74% yrityksestä haluaa olla datalla ja tiedolla johdettuja, mutta vain 29% sanoo analytiikan tulosten johtavan toimintaan. Väli näiden kahden luvun välillä on järkyttävän valtava. Tämä kertoo siitä, että suurimmalla osalla yrityksistä on vaikeuksia muuntaa data liiketoimintaa edistäviksi toimenpiteiksi.

Oma väitteeni on, että suurin ongelma liittyy kommunikaatioon. Monet yritykset ovat tehneet hyvää työtä palkatessaan datan jalostukseen ja analysointiin liittyviä asiantuntijoita. Nyt on syntynyt ymmärrys, että hyvä datan kommunikointi ei synny sivutuotteena, vaan se vaatii osaamista ja investointeja.

Kirjailija Richard Bachin sanoin “Mikä tahansa vahva idea on lumoava ja täysin arvoton ennen kuin alamme käyttää sitä”. Meidän on tehtävä parempaa työtä datan kommunikoinnissa, jotta siitä nousevat johtopäätökset voidaan konkretisoida liiketoimintaa edistäviksi toimenpiteiksi.

 Monet raportit jäävät makaamaan kovalevyn nurkalle satoine slideineen. On tehtävä parempaa työtä sen eteen, että sidosryhmät ymmärtävät, miksi tieto on arvokasta ja miten se koskettaa heidän työtään.

Datan muuntaminen toimenpiteiksi koostuu Forbesin artikkelin mukaan kuudesta ominaisuudesta:

1. Kytkeytyminen. Johtopäätökset, jotka kytkeytyvät suoraan liiketoimintatavoitteisiin ovat parhaiten muunnettavissa toimenpiteiksi.

2. Konteksti. Kerro aina mihin johtopäätös liittyy ja miten se vertautuu muuhun dataan.

3. Relevanttius. Oikea tieto oikealle ihmiselle oikealla tavalla oikeaan aikaan. Monet raportit jäävät makaamaan kovalevyn nurkalle satoine slideineen. On tehtävä parempaa työtä sen eteen, että sidosryhmät ymmärtävät, miksi tieto on arvokasta ja miten se koskettaa heidän työtään.

4. Täsmällisyys. Mitä täsmällispää tutkimustieto on, sitä helpompaa on muuntaa tieto toimenpiteiksi. Jos esimerkiksi huomaamme, että myynti on noussut 20%, tämä tieto pelkästään ei selitä, miksi myynti on noussut.

5. Uutuus. Jos havainto on täysin uusi, se haastaa ajattelumme aivan eri tavalla kuin sama havainto kymmenennen kerran kuultuna. Uutuudenviehätystä voit hyödyntää visualisoimalla vanhan datan uudella tavalla paljastaen siitä uusia piirteitä.

6. Selkeys. Jos sidosryhmät eivät ymmärrä selkeästi dataa ja johtopäätöksiä, havainnot unohtuvat ja ne eivät johda toimintaan. Havaintojen tärkein funktio on muuttaa jotenkin käytösmalleja ja jos emme tee hyvää työtä datan kommunikoinnissa, tekemämme työ valuu hukkaan.

data+actionable-insights-infograafikko

Ainakin kolme näistä (relevanttius, uutuus ja selkeys) kytkeytyy suoraan datan esittämiseen ja sen visualisointiin. Voidaan siis hyvällä syyllä sanoa, että datan esittäminen on avainasemassa johtopäätösten jalkauttamisessa toimintaan.

Tulevaisuudessa kun suureneva joukko eri alan ammattilaisia tutkii dataa interaktiivisilla työkaluilla, kuten dashboardeilla, on koko ajan tärkeämpää, että kykenemme kommunikoimaan datan ymmärrettävästi.

Ottamalla käyttöösi infografiikan ja datavisualisoinnin ammattilaisen voit parantaa datakommunikaation kyvykkyyksiä organisaatiossasi. Näin varmistat sen, että analytiikkaan ja tutkimuksiin panostettu raha ei valu hukkaan vaan datasta ammenetut opit jalkautuvat käytännön toimenpiteiksi.

Kirjoittajalla on usean vuoden kokemus markkinointidatan ja -analytiikan visualisoinnista infograafikon päivätyössä Omnicom Media Groupissa. Omnicom Media Groupissa Joel konsultoi ja auttaa OMD:n, ToinenPHD:n, Ainoa Resolutionin ja Annalectin media-ammattilaisia.

Saat ilmaisen presentaatio-oppaan, kun tilaat uutiskirjeeni

Datan esittämisen kyvyt nousivat tänä vuonna LinkedInin halutuimpien työelämätaitojen listalle. Datan esittäminen on taito, jolla on valtavan suuri potentiaali muuttaa ajattelua ja organisaation toimintakulttuuria. Lataamalla ilmaisen oppaan opit kolme avaintaitoa tiedon parempaan esittämiseen. Uutiskirjeen tilaajana saat jatkossakin vinkkejä tiedon visualisoinnista.


TAGS > , , ,