BLOG

Infografiikka ja tiedon visualisointi edellyttävät visuaalisen viestinnän teorian ymmärrystä

Tiedon visualisointi – parhaat käytännöt

Tiedon visualisointi on apuväline parempaan ymmärrykseen ilmiöistä datan takana. Dataa ja tietoa on nykyisin saatavilla massiivinen määrä.

On hyvä, että tietoa on paljon saatavilla. Ongelmaksi muodostuu, miten valita datasta se olennainen osa. Jos esimerkiksi tavoitteenamme on parantaa kaupungin liikennevalojen toimivuutta, mutta liikennevaloja koskevaa dataa syntyy terabitti vuorokaudessa, meillä on iso haaste edessämme.

Jotta big dataa ymmärtäisi, se kannattaa visualisoida. Kaikkea ei kuitenkaan kannata visualisoida, sillä valtavasta kohinasta on mahdoton nähdä trendejä.

Big datan kanssa työskentely palauttaa meidät perusasioihin. On mietittävä, mitä esittää ja miksi. Korreloiko tietyt asiat, ja miten ne kannattaisi esittää? Onko kartta paras ratkaisu?

Internetiin tulee jatkuvasti uusia ja edullisia välineitä, joilla visualisointi helpottuu. Napin painalluksella voi tehdä asioita, joista muutama vuosi sitten vain voi haaveilla. Kehityssuunta on pääasiassa positiviinen. Toisaalta asioiden liian helpoksi tekeminen voi ajaa meidät tekemään hätiköityjä johtopäätöksiä, kun perusasioita ei ole pohdittu kyllin tarkasti.

 

Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?

Sido visualisointisi ihmisten käyttäytymiseen ideoiden sijaan. Vältä konsulttikieltä ja puhuttele yleisöäsi. Jos haluaa oppia tekemään hyviä visualisointeja on aluksi opeteltava visuaalisen kielen aakkoset.

Milloin on järkevää käyttää palkkikuviota? Onko värejä liikaa? Täytyykö y-akseli aloittaa nollasta?

Aakkosten hallinta ei tee graafeistasi automaattisesti hyviä, mutta se antaa parhaan lähtökohdan ymmärtää se, mitä on tekemässä. Kuten kirjoitettu teksti, niin visuaalinen kieli on yhtä rikasta kuin kielen sanastot.

Tiedon visualisointi on hieman kuin puhuisi kirjoittamisesta. Termi on simppeli, mutta se kätkee sisuksiinsa valtavat rikkaudet ilmaisutapoja.

Tiedon visualisointi ei ole yksikkö. Se on sarja erilaisia toimintoja. Aivan kuten kirjoittaminen, se vaatii suunnittelua, resursseja ja taitoja. Samalla, kun prosessia pilkkoo palasiksi, on kyettävä ajattelemaan isommassa kuvassa. Mikä on visualisoinnin keskeinen viesti?

 

Perusteiden ymmärtäminen

Perustasolla visualisointisi joko selittää konseptin tai tutkii dataa.

 

ENSIMMÄINEN AKSELI

Konsepti

Fokus: Ideat
Tavoite: Yksinkertaistaa, opettaa. “Näin organisaatiomme toimii.”

Data

Fokus: Statistiikka
Tavoite: Tiedottaa, tutkia. “Näin BKT on muuttunut Suomessa”

 

On yleensä melko selkeää kumpaa tyyppiä visualisointisi esittää näistä kahdesta.

Sen sijaan seuraavat kaksi voi olla hieman haastavampia. Kommunikoitko jo valmiiksi pureksittua tietoa (selittävä) vai yritätkö saada jotakin uutta selville (tutkiva)?

 

TOINEN AKSELI

Selittävä

Fokus: Dokumentointi, suunnittelu
Tavoite: Vakuuttaminen, johtopäätökset. “Koska taloustilanne on muuttunut näin, meidän on vastatattava toisella tavalla”

Tutkiva

Fokus: Prototyypit, interaktio, automatisointi
Tavoite: Tutkiminen. “Entäpä jos tutkimme dataa sukupuolittain”, “Mikä selittää erojen kasvua?”

 

Hyvä esimerkki tutkivasta visualisoinnista on yliopistoissa tapahtuva akateeminen tutkimustyö. Tai jos firmasi pomo tulee vetämään sinua hihasta ja pyytää selvittämään syyn laahanneisiin myyntilukuihin, niin silloin tutkiva visualisointi auttaa parhaiten selvittämään syitä.

Teet hypoteesin myyntiluvuista (esimerkiksi vuodenaikojen vaihtelut), ja toteat dataa vasten väitteensä paikkaansa pitävyyden. Jos tarkalla datan tutkimisella näyttää, että vuodenaikojen vaihtelut todella vaikuttavat myyntiin, niin silloin hypoteesi vahvistetaan ja aletaan sen mukaisiin toimiin.

Yksi yritysmaailman suurimpia muutoksia on big datan avulla tapahtuva tiedolla johtaminen. Kun aiemmin näppituntuma käänsi koko laivan suuntaan, niin nykyisin yhä paremmin datan avulla pystytään mallintamaan faktaan perustuen syy-seuraus-suhteita.

 

Tiedon visualisointi – neljä perusmuotoa

Visualisoinnit jaettuna nelikenttään

Idean piirtäminen

Idean piirtäminen on konsepti selitettynä

Tämä on niin sanottu konsulttien kulmaus. Tässä nurkkauksessa on paljon prosessikaavioita ja erilaisia pyramidi- ja ympyräkuvioita. Helposti ymmärrettävät metaforat, kuten puut ja talot, auttavat usein idean välittämisessä.

Tärkeintä onnistumisessa on idean SELKEÄ välittäminen. Parhaiten onnistut, kun prosessikaaviot ovat yksinkertaisia, metaforat helpostitajuttavia ja kuviossa keskitytään olennaiseen. Jokaista yksityiskohtaa ei tarvitse tuoda esille.

Älä käytä 3d-kuvioita ja liian monimutkaisia nuolijonoja. Tee niin yksinkertainen visualisointi kuin suinkin viestin välittäminen vaatii.

 

Idean luonti

Idean luonti yhdistää tutkivan lähestymistavan konseptointiinTämä on se klassinen klubiaskin kansi. Yleensä idean luonti piirtämällä tapahtuu jossain ei-formaalissa yhteydessä. Se on erinomainen tapa löytää uusia tapoja lähestyä ongelmaa. Jos idean piirtämisessä hierotaan yhtä visualisointia paremmaksi, niin tässä visualisointityypissä luodaan paljon nopeita vedoksia.

Idean luonti toimii yleensä parhaiten ryhmässä. Myös ympäristöllä on merkitystä. Piirtämistä voi innoittaa esimerkiksi täyttämällä toimiston seinät liitutauluilla ja luoda matalan kynnyksen liitutauluille piirtämiseen.

 

Idean piirtäminen

Malli: Prosessi, runko
Missä tyypillisesti: Presentaatiot, opetus, infografiikka
Vaadittavat taidot: Graafinen suunnittelu, taittaminen
Tavoitteet: Opettaminen, yksinkertaistaminen, selittäminen

Idean luonti

Malli: Kompleksinen
Missä tyypillisesti: Brainstormaus
Vaadittavat taidot: Tiimityötaidot, visuaalinen ajattelu
Tavoitteet: Ongelmanratkaisu, innovointi

 

 

Visuaalinen havainnointi

Visuaalinen havainnointi jaetaan kahteen osa-alueeseen

Visuaalinen havainnointi yhdistää tutkivan lähestymistavan datan analysointiinVisuaalinen havainnointi jakautuu kahteen osaan. Vahvistamiseen ja tutkimiseen. Vahvistamisessa tutkimusaineistoon on liitetty jo valmiiksi hypoteeseja. Hypoteeseja yleensä tutkitaan käyttämällä melko tyypillisiä visuaalisia esitystapoja, joskin joskus myös uudet esitystavat ovat mahdollisia.

Visuaalinen tutkiminen on kaikkein haastavin osa-alue. Tällä osa-alueella hyödynnetään luovia tiedon visualisointeja sekä erilaisia interaktiivisia ratkaisuja. Visualisoinnit ovat usein myös päivittyviä.

Käytännön työkaluna voi mainita dashboardin, jossa työntekijät voivat filtteröidä ja tutkia dataa riippuen omasta työnkuvastaan. Datajournalismin puolella taas osallistavat ratkaisut “vertaa tulojasi naapurisi tuloihin” ovat esimerkkejä siitä, miten visuaalisessa tutkimisessa jokaisen käyttäjäkokemus on ainutkertainen.

Datajournalismi mahdollistaa myös oivallusten crowdsourcaamisen eli yleisön osallistamisen johtopäätösten tekemiseen. Kun dataa on paljon, yksittäisillä henkilöillä voi olla vaikeaa löytää datasta kaikkea olennaista. Osallistamisella voidaan saada yleisö mukaan journalistiseen prosessiin ja datan tutkimiseen.

Visuaalinen tutkiminen on myös big datan analysointiin tyypillisesti käytetty menetelmä.  Perinteiset visualisointimenetelmät taipuvat huonosti, jos datapisteitä on esimerkiksi satoja tuhansia.

 

Jokapäiväinen tiedon visualisointi

Datan ja selittävän lähestymistavan risteyskohdassa on jokapäiväinen visualisointiJokapäiväisellä tiedon visualisoinnilla tarkoitetaan ns. perusgraafeja. Viivakaavioita, palkkikuvioita ja pistekaavioita. Jokapäiväisestä visualisoinnista puhutaan, kun muuttujia on vähän.

Vähemmän on enemmän. Presentoi tieto selkeästi. Taita se kiinnostavasti esille ja hyödynnä kuvitusta. Laita graafeissa keskeinen viesti selkeästi esille. Mitä selkeämmät graafit ja viestit ovat, sitä enemmän vapautuu energiaa johtopäätöksien tekemiseen.

 

Visuaalinen havainnointi

Malli: Big data, kompleksinen, dynaaminen
Missä tyypillisesti: Journalismi, analysointi, testaus
Vaadittavat taidot: Analytiikka, asiantuntijuus, ohjelmointi
Tavoitteet: Trendien löytäminen, ymmärtäminen

Jokapäiväinen tiedon visualisointi

Malli: Small data, vähemmän tietoa
Missä tyypillisesti: Presentaatiot
Vaadittavat taidot: Taittaminen, graafinen suunnittelu, tarinankerronta
Tavoitteet: Vakuuttaminen

 

Tiedon visualisointi on uskomattoman rikas kieli. Sen avulla voi ilmaista sellaisia asioita, joihin teksti ei ikinä pysty. Visuaalinen kieli lähtee aakkosten ja prosessin osien hallinnasta. Tärkeintä on tiedostaa keille viesti on suunnattu ja muotoilla visuaalinen kieli sen mukaisesti. Vaikka käytännön fokus on usein yksityiskohdissa, tulee kokonaisuus pitää mielessä.

Tämä blogikirjoitus on suomenkielinen referaatti / kokooma Harvard Business Review’ssä julkaistusta erinomaisesta artikkelista Visualizations That Really Work. Mikäli kiinnostuit aiheesta alkuperäisen artikkelin kirjoittajan kirja Good Charts: The HBR Guide to Making Smarter, More Persuasive Data Visualizations on tutustumisen arvoinen.

Voit tutustua myös muihin tältä sivustolta löytyviin artikkeleihin. Olen kirjoittanut siitä, mitä kannattaa huomioida infografiikan suunnittelussa. Toisessa artikkelissa olen kirjoittanut tarkkoja käytännön ohjeita infograafin suunnitteluunJos haluat apua omien visualisointiesi toteuttamiseen tai jatkojalostamiseen autan mielelläni tavoitteiden saavuttamisessa. Ota yhteyttä!

Saat ilmaisen presentaatio-oppaan, kun tilaat uutiskirjeeni

Datan esittämisen kyvyt nousivat tänä vuonna LinkedInin halutuimpien työelämätaitojen listalle. Datan esittäminen on taito, jolla on valtavan suuri potentiaali muuttaa ajattelua ja organisaation toimintakulttuuria. Lataamalla ilmaisen oppaan opit kolme avaintaitoa tiedon parempaan esittämiseen. Uutiskirjeen tilaajana saat jatkossakin vinkkejä tiedon visualisoinnista.


TAGS > ,