Ulkomailla opiskelu on yhä yleisempää

Ulkomailla opiskelu on yhä yleisempää

Ulkomailla opiskelu lisääntyy suomalaisten keskuudessa kovaa vauhtia. Kun vielä 2000-luvun alussa opintonsa aloitti hieman vajaa 1500 tutkinto-opiskelijaa, määrä on kasvanut 15 vuoden aikana yli 2500 tutkinto-opiskelijaan. Kaikista korkeakouluopintonsa aloittaneista aloitti opintonsa ulkomailla 7% lukuvuonna 2015-2016. Lukuvuonna 2000-2001 vastaava luku oli 3%.

Nämä tiedot selvisivät, kun Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO teki Kelan tilastojen pohjalta kokooman profiilista, jolla nuoret lähtevät opiskelemaan ulkomaille.

 

Ulkomailla opiskelu ja profiili

Ulkomailla opintonsa aloittaneilla on erilainen profiili kuin Suomessa opiskelevilla. Naisten osuus on suurempi. Lisäksi opinnot aloitetaan useammin yli 25-vuotiaana. Ruotsinkieliset suuntaavat tyypillisesti Ruotsiin opiskelemaan. Tämän näkyy tilastoissa siten, että ruotsinkielisiä ulkomailla opintonsa aloittavissa tyypillisesti enemmän verrattuna Suomessa opiskeleviin.

39 % ulkomaiseen korkeakouluun lähtijöistä on kotoisin pääkaupunkiseudulta. Ulkomailla opiskelu oli tyypillisintä niillä, joilla taustallaan ylioppilastutkinto.

 

Maiden ja alojen suosio

2000-luvulla erityisesti naapurimaiden suosio on kasvanut opiskelukohteena. Ruotsiin hakeutuneiden määrä on lähes tuplaantunut. Viimeisin havainto on, että Ruotsi on kohonnut Iso-Britannian ohi suosituimmaksi tutkinto-opiskelukohteeksi.

Viro on kasvattanut tasaisesti suosiotaan opiskelumaana. Erityisesti 2010-luvulla se on noussut selväksi kolmoseksi. Viroon mennään erityisesti opiskelemaan kauppa- ja oikeustieteitä.

Eri maissa korostuvat erilaiset opintopolut. Esimerkiksi lääketieteitä opiskellaan suosituimpien maiden ulkopuolella esimerkiksi Latviassa ja Romaniassa. Iso-Britanniassa opiskellaan tyypillisimmin humanistista alaa kun taas Ruotsissa tyypillisin polku on taloustieteellinen. Kahteen suurimpaan maahan suuntautuvan suuren opiskelijamäärän vuoksi molemmissa kohteissa opiskellaan hyvin laajalla skaalalla erilaisia aloja.

Ulkomailla opiskelu oli suosituinta kaupallisella alalla. Vielä kymmenen vuotta sitten suosituin ala oli yhteiskunta- ja oikeustieteet, mutta kymmenessä vuodessa kaupallinen ala on kirinyt ohi. Kaikilla aloilla määrät ovat kasvaneet merkittävästi kymmenen vuoden takaiseen verrattuna, mutta kaikkein suurinta kasvu on ollut nimenomaan kaupallisella alalla.

 

Infografiikasta

Tämä infografiikka toteutettiin yhteistyönä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn kanssa. He halusivat tehdä sivuilleen yhden tarinallisen kokooman keskeisistä tilastoista liittyen tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille lähteviin nuoriin. Infografiikassa hyödynnetään CIMOn brändin mukaista väritystä. Kuvitus taas tulee luontevasti matkustusaiheesta.

Infografiikka on suunnattu päättäjille päätöksenteon tueksi. Tämän vuoksi se tarjoaa tarkkaa graafien muotoon tehtyä tietoa ulkomaille lähtevistä. Graafit on rakennettu siten, että ne olisivat mieleenpainuvia ja tarjoaisivat olennaiset tiedot.

Mikäli olet kiinnostunut tietämään nuorten hyvinvoinnista Suomessa, niin suosittelen tutustumaan muuhun tekemääni infografiikkaan. Olen tehnyt infograafisia tilastokoonteja Allianssin ja Nuorisobarometrin kanssa.

Jos pidit tästä infografiikasta, voit tilata yrityksellesi tai yhteisöllesi visualisoitua tietoa minulta. Ota yhteyttä ja jutellaan yhteistyömahdollisuuksista.

 

 

 

Ulkomailla opiskelu infografiikka

Infografiikka julkaistu CIMOn sivulla.

TAGS > , ,